Kvalitet & Miljö

Sikama AB är sedan 3 mars 2016 certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Certifieringsrevision utfördes av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utan anmärkning.