Miljö - ISO 14001:2015

Sikama AB är sedan 3 mars 2016 ISO certifierade enligt ISO 14001:2015.

Certifieringsrevision utfördes av SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut utan anmärkning.

Visa mer info

Ladda ned