Arbetsmiljö - ISO 45001:2018

Sikama AB är sedan 2 mars 2020 ISO certifierade enligt ISO 45001:2018.

Certifieringsrevision utfördes av RISE Research Institutes of Sweden AB.

Visa mer info

Ladda ned