Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Sikama AB är sedan 3 mars 2016 certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

I mitten av mars 2020 genomfördes även revision av vårt ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001:2018 och detta betyder att hela vårt verksamhetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001.