Affärsidé

Sikama är en komplett leverantör av produkter för vätske-, gas- och stofthantering samt service av dessa produkter. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.