Affärsidé

Sikama levererar produkter och tjänster för vätske- och gashantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

 

Produkter

Vi har ett mycket brett program av pumpar, flödesmätare, slang, armatur och filter. Om det saknas någon produkt, som vi inte kan få  från våra huvud-leverantörer, har vi ett stort antal stödleverantörer.
   

System 

Vi levererar flera produkter som samverkar med varandra, som enskilda produkter eller sammanbyggda till komplett fungerande system som löser problem med vätskehantering hos kunden.
   

Service 

Vi utför service, underhåll, kalibrering och provtryckning på produkter och system för vätskehantering. Genom att erbjuda service förlänger vi produkternas livslängd.
   

Kompetens  

Vi har kompetenta medarbetare som hela tiden ska utvecklas inom det egna specialistområdet, allmänt när det gäller hela produktsortimentet och inom administration och IT.
   

Engagemang

Vi ska hela tiden utveckla känslan för att kraftfullt agera professionellt så att kundens behov och önskemål tillfredsställs. Vi värnar om långsiktiga hållbara relationer med våra kunder.
   

Kvalitet 

Vi ska sträva efter att leverera produkter och tjänster med förväntad kvalitet.