Affärsidé

Sikama levererar produkter och tjänster för vätske- och gashantering. Kompetenta och engagerade medarbetare gör att vi håller hög kvalitet.

 

  • Produkter
Vi har ett mycket brett program av pumpar, flödesmätare, slang, armatur och filter. Om det saknas någon produkt, som vi inte kan få  från våra huvud-leverantörer, har vi ett stort antal stödleverantörer.
   
  • System 
Vi levererar flera produkter som samverkar med varandra, som enskilda produkter eller sammanbyggda till komplett fungerande system som löser problem med vätskehantering hos kunden.
   
  • Service 
Vi utför service, underhåll, kalibrering och provtryckning på produkter och system för vätskehantering. Genom att erbjuda service förlänger vi produkternas livslängd.
   
  • Kompetens  
Vi har kompetenta medarbetare som hela tiden ska utvecklas inom det egna specialistområde, allmänt när det gäller hela produktsortiment och inom administration och IT.
   
  • Engagemang
Vi ska hela tiden utveckla känslan för att kraftfullt agera professionellt så att kundens behov och önskemål tillfredsställs. Vi värnar om långsiktiga hållbara relationer med våra kunder.
   
  • Kvalitet 
Vi ska sträva efter att leverera produkter och tjänster med förväntad kvalitet.