Timm Technology GmbH

Timm Technology GmbH är en ledande utvecklare och tillverkare av högkvalitativ säkerhetsteknik för områdena intelligent explosionsskydd och förnybar energi. Sedan 1963 garanterar deras produkter högsta nivå av säkerhet för att skydda människor, miljö och företagstillgångar.

  • Timm Jordningsutrustning
  • Timm Överfyllnadsskydd