Silea Liquid Transfer Srl

Huvudmålet för Silea är ständig förbättring av deras produkterna detta genom att introducera effektivare tillverkningsprocesser från design till färdiga produkt, upprätthålla produkternas kvalitet och alltid uppfylla kunders förväntningar. Denna process inkluderar nya lokaler för ökad produktionskapacitet samt att kunna utveckla de processlösningar som marknaden kräver.

Silea Liquid Transfer är ISO 9001-certifierad.