OCV Control Valves

OCV Control Valves har under mer än 50 år tillverkar hydrauliskt manövrerade, membranmanövrerade, automatiska styrventiler. Dessa högkvalitativa reglerventiler finns över hela världen - oavsett om det är ett kommunalt vattensystem i USA, ett oljeraffinaderi i Asien eller ett bevattningssystem i Europa.

OCV Control Valves ligger i Tulsa, Oklahoma och är ett privatägt företag och har en av de modernaste tillverkningsanläggningarna i USA. Denna anläggning möjliggör för företaget att upprätthålla sin höga kvalitativ på alla sina ventiler.