AMETEK Drexelbrook Water Cut Meter

AMETEK Drexelbrook Water Cut Meter, Water Cut Monitor, eller BS&W(Basic Sediment and Water) Analyzer är en mätare som känner av vatteninnehåll i oljor.

AMETEK Drexelbrook Universal IV CM kan mäta 0-50% vatten i olja(densitet <903 kg/m3)och 0-80% i tjockolja(densitet >903 kg/m3).   

  • Mycket enkel kalibrering 
  • För temperatur upp till 232°C
  • För systemtryck upp till 103 bar
  • Strömmatning: 13-30VDC

Funktionsprincip

Konstruktion

Princip Water Cut Meter

Installation

AMETEK Drexelbrook Water Cut Meter

Måttritning

Måttritning Universal IV CM integreradMåttritning Universal IV CM remote