Kracht Turbinflödesmätare TM

Krachts Turbinflödesmätare TM används med fördel vid övervakning av olika vätskor, vid repeterande dosering eller dosering av större volymer. Kracht Turbinflödesmätare i TM-serien är av mycket hög kvalitet. Genom att mäthus och turbin är tillverkade i rostfria material lämpar sig mätarna för de flesta väskor och kan därmed användas i många tuffa applikationer.

Turbinflödesmätare TM används för mätning av lågviskösa vätskor, upp till 500 cSt, såsom vatten, vattenlösningar, dieselolja, hydraulolja, etanol, klarlacker, lösningsmedel m m.

  • Mycket lågt tryckfall över mätaren - endast 0,25 bar vid maxflöde
  • Mycket hög mätnoggrannhet - avvikelse mindre än ±0,4 %
  • Mycket hög upplösning på utgående pulser för hög mätnoggrannhet
  • Hög repeternoggrannhet på 0,03 %
  • Högt arbetstryck - upp till bar 400 bar
  • Klarar vätskor med viskositet upp till 500 cSt
  • Elektroniska tillbehör för direktmontage
  • Finns även i Ex-utförande - ATEX-godkända
Visa mer info