Kracht GmbH

Tradition möter innovation

Kracht GmbH har varit verksamma i över 100 år. 100 år där ingenjörerna har drivit innovation framåt och påverkat tekniska revolutioner. Som tillverkare av växellådor, hydraulmotorer, högtrycks-pumpar, ventiler, pumpenheter, flödesmätare och elektronik, lägger Kracht stor vikt vid kvalitet och tillfredsställelse av alla kundernas krav.