Tillbehör EDM Turbinflödesmätare

EDM Turbinflödesmätare kan kombineras med ett stort antal moduler. Med dessa kan mätaren byggas ut med t ex pulsutgång, analogutgång och extern matning. Det finns enheter som göra att displayen kan flyttas och placeras till en för avläsning bättre plats.

  • Fjärravläsningsmodul RK/Ex gör det möjligt att placera displayenheten upp till 30 m från turbinenheten. Flödesmätning kan då göras på vätskor med medietemperatur upp till 120 °C
  • Analogmodul 4-20 mA AM är en signalenhet med en standard strömutgång. Enheten tar emot pulser från EDM Turbinflödesmätare och använder dessa pulser för att skapa en 4-20 mA signal proportionell mot frekvenssignalen
  • Pulsgivare CSOM och PAM kan monteras på nya eller befintliga EDM Turbinflödesmätare. Pulserna från dessa kan anslutas till nästan alla typer av elektronik, PLC, skrivare eller annan styr- och reglerutrustning. Pulserna kan överföras upp till 1 500 m
  • För att skydda displayen mot yttre påverkan finns även en speciell skyddskåpa av Lexanplast framtagen
AntalArtikelnr.BenämningBeskrivning
74-42151Signalkabel 3-ledad med skärm till EDM mätare