Ecolab Engineering GmbH

Ecolab Engineering GmbH grundat 1962, är engagerade i utveckling, produktion och försäljning av kompletta mätnings-, doserings- och applikationssystem.

 

Ecolabs strategi är att när nya teknologier utvecklas och implementeras, så är både ekonomiska och ekologiska krav och intressen lika viktiga för en sund ekonomisk tillväxt och för att skydda och bevara vår miljö. ”Vi ser detta som ett starkt engagemang och som en del av vår företagsfilosofi i genomförandet av innovativa produktidéer.”