Hedland® Svävkroppsmätare

Hedland® Svävkroppsmätare används i många applikationer för att övervaka flöden av oljeprodukter som t ex hydraulolja, smörjolja, diesel och andra petroleumprodukter. De kan även utrustas med gränslägesbrytare för larm eller avstängning av utrusning om flödet över- eller underskrider ett visst förinställt högsta eller lägsta värde.

  • Hedland® Svävkroppsmätare har en unik fjäderbelastad svävkroppsdesign, vilket gör att de kan monteras i valfri position/vinkel
  • Svävkroppsmätarna är mycket robusta och tillförlitliga
  • De är enkla att installera och använda
  • De kan monteras i den för applikationen bästa och enklaste positionen
  • Det krävs inga raksträckor framför eller efter mätaren, vilket innebär att de även är enkla att placera i trånga utrymmen
  • Skalan är lätt att avläsa och går att rotera 360°
  • Svävkroppsmätarna tillverkas av Syrafast stål, Aluminium och Mässing med rörgänga BSPP, men finns även med andra anslutningar

Ladda ned


Video