Dynasonics® Ultraljudsmätare

Dynasonics® Ultraljudsmätare är i "Clamp-on"-utförande och finns både i Doppler- och Transit-time-utförande, där de största skillnaderna är följande:

Doppler

  • Har behov av 100 ppm med partiklar större än 35 μm var av 25 % måste vara större än 100 μm
  • Storlek från DN 6 till DN 1500 (¼" - 60")
  • Flöde från 0,05 till 9 m/s
  • Mätnoggrannhet ±2 %
  • Kan endast mäta i en flödesriktning

Transit-time

  • Har inget behov av partiklar, men klarar mindre partiklar 
  • Storlek från DN 15 till DN 3000 (½" - 120")
  • Flöde från 0,03 till 12 m/s
  • Mätnoggrannhet ±1 %
  • Kan mäta i två flödesriktningar