LC - Liquid Controls, LLC

Liquid Controls (LC) tillverkar flödesmätare för mätning av bränslen som bensin, diesel, RME, HVO och Jet A-1. Deras gula Rotormätare återfinns på raffinaderier, bränsledepåer, tankbilar, flygplatser och över allt där tanking av fordon utförs. Men deras flödesmätare används även för mätning av lösningsmedel inom färgindustri och kemisk industri. LC tillverkar och utvecklar också elektroniska mätsystem för registering och dokumentering av utförda leveranser, både på depåer och på tankbilar.