Tillverkningsindustri

Till svensk tillverkningsindustri så som Volvo, Scania, Ericsson, ABB levererar Sikama pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar och mycket mer.

Sikama har under åren tillsammans med dessa kunder tagit fram olika typer av speciallösningar för hantering av deras vätskor.