Termistorgivare

  • Termistorgivare används främst som givare till överfyllningsskydd och för elektronisk nivåövervakning
  • Givarelementet utgörs av en termistor av PTC-typ
  • Termistorgivare är lämpliga att användas för bensin-/dieseltankar samt oljecisterner
  • Finns i ATEX-klassat utförande
  • Sondröret kapas till rätt längd vid montering