Höghastighetstankning av gruvtruckar

Höghastighetstankning av gruvtruckar i Aitikgruvan – 600+ liter per minut!

Bakgrund

I Aitikgruvan använder Boliden stora Caterpillartruckar för transport av gråberg och malm. Truckarna har blivit större med åren och tar nu ca 300 ton per last. Ökade lastvolymer ger också ökad bränsleåtgång och större tankar. I de senast levererade truckarna rymmer tanken 7 m3. De befintliga dieselpumparna gav bara ett flöde på ca 200 l/min vilket innebar att trucken blev stående ungefär 30 min vid en tankning. Boliden ville minska stilleståndstiden och på samma gång se till att dieseln blev renare och fri från vatten innan den kom in i motorerna. Truckarna var ofta inne på service på grund av vatten och smuts i bränslet. Frågan ställdes till P A Hydraulservice i Gällivare om de kunde hjälpa till att lösa problemet. De kontaktade Sikama och i samråd togs en bra fungerande lösning fram.

Lösning

För att kunna optimera bränsleflödet valdes varvtalsreglerade självsugande drivmedelspumpar. Rotorflödesmätare med mycket hög mätnoggrannhet och lättavlästa mekaniska räkneverk med pulsgivare användes för att kontrollera bränsleförbrukningen. Mätarna kopplades till övervakningssystemet som hela tiden har kontroll på förbrukning och när truckarna behöver tankas. Filter med vattenavskiljning löste problemen med driftstopp orsakade av smuts och vatten i förgasaren. Tre tankplatser finns nu med plats för tankning av 7 st stora fordon och 4 st med pistolventiler för tankning av små fordon. Vid tankning av stora fordon har man idag
ett flöde på drygt 600 l/min. Investeringen kommer snabbt att betala sig, både genom kortare stillestånd och minskade reparationskostnader.