Bensinstationsutrustning

För bensinstationer tillhandahåller Sikama ett komplett program av produkter och reservdelar för bensin, diesel, E85, RME och AdBlue.

  • Pistolventiler med tillbehör som svivlar och slangbrottsventiler
  • Färdigmonterad slang enligt kundspecifikation
  • Slang och lösa hylskopplingar för eget montage
  • Pumpar och flödesmätare för inbyggnad i både bensin- och dieselpumpar