Petroleum

Sikama har under lång tid levererat Pumpar, Flödesmätare, Slang och olika typer av Armatur till försvarets och oljebolagens depåer. Till tankbilsbyggare i både Sverige och utlandet levereras nästan alla komponenter som krävs för lastning och lossning. På de flesta svenska bensinstationer finns produkter som pistolventiler, slang, pumpar eller flödesmätare från Sikama.

Sikama har under åren tillsammans med sina kunder tagit fram olika typer av speciallösningar för hantering av petroleumprodukter.

Kraven på godkänd utrustning ökar vilket i sin tur ställer högre krav på både kunder och leverantörer. Många av Sikamas produkter kan idag levereras med olika typer av godkännanden som t ex provtryckningsintyg, ATEX-certifikat eller typgodkännande.