ModMAG® Induktiva flödesmätare Standard

Badger Meter ModMAG® II/M2000 Induktiva flödesmätare (även kallade MAG-mätare eller Magnetiska flödesmätare) består av en givare och en display/signalomvandlare som känner av konduktiviteten (minst 5 µS/cm) i vätskan som mäts

  • Mätarna har inga rörliga delar och därför är tryckfallet över mätaren nästan försumbart
  • Mätnoggrannheten är bättre än ±0,25 %