FCI Termiska Massflödesmätare

FCI, Fluid Components International – tillverkar Termiska Massflödesmätare för t ex luft, tryckluft, syrgas, kvävgas, biogas och andra gaser, sedan mer än 40 år.

  • Massflödesmätarna finns för insticksmontage och i in-line utföranden
  • De mäter, som framgår av namnet, massflöde och behöver därför ingen kompensation för tryck- och temperaturvariationer
  • Mätomfånget är normalt 100:1 men finns för upp till 1000:1
  • Utsignaler 4-20mA, puls
  • Finns som option även med HART® Foundation™ Fieldbus H1, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus-RS485

Kontakta Sikama för ytterligare information eller återkom med applikationsdata så lämnar vi förslag på lämplig givare för er applikation.

Video

Funktionsprincip

Funktionsbeskrivning gasmätare

Installation

Monteringsinstruktioner FCI Termisk Massflödesmätare