Papper & Cellulosa

När vätskor ska förflyttas eller cirkulera går det att finna många bra alternativa pumpar för massa, kemikalier, slurries, färger och beläggningssuspensioner.

I många fall krävs filtrering av vatten och/eller kemikalier. Sikama har ett brett program av manuella såväl som automatiska filter. Även magnetfilter för att ta bort eventuella metallpartiklar ur vätskor.

Det breda programmet av mycket robusta och tekniskt överlägsna pumpar, filter, flödesmätare och specialslangar kompletteras med enklare produkter (som ofta är förrådslagda) som t ex Gummikompensatorer, Snabbkopplingar, Spolmunstycken som även de håller en mycket hög kvalitet vilket ger lång livslängd. Ett brett program av reservdelar för Slangpumpar och Excenterskruvpumpar sänker underhållskostnaderna.