Marin & Sjöfart

Sikama har sedan lång tid levererat produkter till fartyg. När agenturen för VAF togs över år 2000 fick företaget tillgång till ytterligare ett antal kända varumärken såsom ViscoSense®, Viscotherm®, Oilcon® samt T-Sense (Palco®). VAF är idag Sikamas enskilt största leverantör av marinutrustning - utrustning som återfinns på fartyg runt om i hela världen.

System för Energieffektivisering på fartyg (SEEMP).

Marinslangar & Bunkerslangar för lastning och lossning av petroleumprodukter, kemikalier och flytande gaser.

 

Visa mer info