Ragazzini Slangpumpar

Ragazzini Rotho slangpumpar passar mycket bra för dosering och transportpumpning av högviskösa, aggressiva eller slitande vätskor. Även vätskor som innehåller gaser, är skumbildande eller innehåller fasta partiklar. Den pumpade vätskan passerar genom slangen utan kontakt med de mekaniska delarna. Pumpen är lätt att rengöra utan att den behöver demonteras – CIP.

Ragazzini slangpumpar arbetar utan något smörj-/kylmedel i slanghuset – låga underhållskostnader. Den enda reservdelen, slangen, byts enkelt på några minuter och inga dyra destruktionskostnader för vanligt förekommande smörj-/kylmedel.

  • Inget glycerin eller annat smörj-/kylmedel i pumphuset
  • Rullar istället för backar minskar friktionen och slitaget
  • Reversibel - kan pumpa i båda riktningarna
  • Kan torrköras utan att skadas
  • Tätningslös
  • Klarar ner till 98% vakuum
  • Självsugande upp till 9 mvp
  • Finns i ATEX-klassat utförande
  • Finns i livsmedelsgodkänt utförande
Visa mer info

Funktionsprincip

Konstruktion

Rullar istället för backar minskar friktionen, slitaget och energiförbrukningen.