Monterad PTFE- & Metallslang

PTFE-slang motstår de flesta kemikalier, lösningsmedel och syror och är av den anledningen den rätta lösningen för processer med aggressiva och frätande kemikalier. PTFE-slangens långa livslängd ger den en överlägsen totalekonomi jämfört med slangar av annat material. 

Parallellveckade rostfria stålslangar med omflätning av rostfritt stål kan förses med ett brett sortiment av olika typer av kopplingar. Slangen lämpar sig väl för bl.a. att elimenera vibrationer, värmeutvidgningar, montageutjämningar i rörledningar, transport av vätskor, ånga, gaser och aggressiva medier i heta och krävande miljöer.