Badger Meter Massflödesmätare - Coriolismätare

Badger Meter Massflödesmätare RCT1000 är av Coriolistyp och bygger på att massflödet mäts genom de tröghetskrafter som skapas i flödessystem. En viktig fördel med en Massflödesmätare är att flera parametrar kan erhållas samtidigt, som t ex massflöde, densitet och temperatur. Coriolismätare kan användas för mätning av stort antal vätskor, slurries andra viskösa, icke-ledande vätskor, som är svåra att mäta med andra mättekniker.

Badger Meter Massflödesmätare RCT1000 finns i Compact och Remote utförande. Compact med mätelektronik monterad på sensorenheten och Remote med mätelektronik monterad separerad från sensorenheten.

  • De finns i storlekar från DN 1,6 (1/16") till DN 80 (3")
  • För flöden upp till 2359 kg/min
  • Klarar arbetstryck upp till max 238 bar
  • Finns för temperaturer från -40...200 °C

Video

Funktionsprincip

Coriolis flödesmätare mäter samtidigt massflödeshastighet, densitet och temperatur. När vätska rinner genom det vibrerande sensorrör, får krafter som induceras av flödet röret att vridas lite. Dessa små vridningar mäts av omsorgsfullt placerade detektorer. En fasförskjutning sker mellan detektorsignaler direkt proportionell mot massflödeshastigheten. När vätsketätheten varierar påverkar det resonansfrekvensen som rören vibrerar med, vilket mäts av detektorerna. Dessa större sensorer har två rör som vibreras i motsatta riktningar för att minska effekten av processvibrationer på flödesmätningen. Temperaturen mäts med en intern motståndsgivare (Pt100) för att beräkna termiska effekter på rörets vibrationsfrekvens och kan användas som en mätutgång.

Konstruktion

Allmänt

RCT1000 Coriolis massflödesmätare beräknar flödeshastigheten genom direkt mätning av massflöde och vätskedensitet över ett stort temperaturområde, med mycket hög mätnoggrannhet. Då mätaren inte innehåller några rörliga delar och har ett lågt tryckfall, passar den för mätning av ett stort antal vätskor, slurries andra viskösa, icke-ledande vätskor, som är svåra att mäta med andra mättekniker.

Styrning

RCT1000-transmittern innehåller funktioner för integrering av massflödesmätaren i nya och befintliga. Batch- och PID-funktionalitet möjliggör direkt styrning av enheter, t ex ventiler, med hjälp av digitala eller analoga utgångar. Dessutom kan programmerbar digitala utgångar indikera låga och höga larmförhållanden. Nätverk alternativ finns tillgängliga inklusive EtherNet/lP, Mod-buss TCP/IP och Modbus RTU.

Underhåll

Utan inre rörliga delar har det vibrerande röret lite påverkan på mekaniskt slitage, vilket resulterar i en längre livslängd och i färre reparationer än många andra flödsmätarprinciper.

Flödesdiagnostik

RCT Console-programvaran erbjuder mycket mer än bara konfigurationsfunktioner. Användare kan få avancerad dataloggning och prestandetrendanalys, samt systemverifiering som tillhandahålls av den unika Health Track-funktion som övervakar kritiska driftsparametrar.

Användningsområde

Konstruktionen på Coriolismätaren och mätprincipen gör den mycket lämplig för mätning av

  • Oljor och bränslen
  • Homogena suspenstioner och slurries
  • Lim, klister och bindemedel
  • Beläggningsmedel och härdare
  • Färgämnen, dofter, vitaminer och tillsatser
  • Vegetabiliska oljor och fetter