Kemisk industri

Sikama har under mer än 50 år levererat utrustning till kemiindustrin och vi finns representerade på de flesta svenska industrier med allt från standardprodukter till produkter för aggressiva och slitande media för olika miljöer till och med i ATEX.

Sikama har under åren tillsammans med sina kunder tagit fram olika typer av speciallösningar för vätskehantering från t ex. specialtätningar på pumpar till helt tätningslösa pumpar.

Hållbarhet är en mycket viktig fråga för oss och vi servar, reparerar och kalibrerar produkter i egna lokaler eller ute hos kund detta för att förlänga livslängden på era produkter.