Kemisk industri

Sikama har redan från starten 1968 levererat utrustning till den svenska kemiindustrin och vi har därmed skaffat oss stor erfarenhet och omfattande applikationskunskap inom detta område. På de flesta svenska industrier finns produkter som har levererats från Sikama.

Sikama har under åren tillsammans med sina kunder tagit fram olika typer av speciallösningar för vätskehantering.

Sikama förser svensk industri med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar och mycket mer…