Järn & Stål

Sikama samarbetar sedan många år med många industriföretag inom svensk stålindustri.  

Sikama förser svensk stålindustri med pumpar, flödesmätare, filter, slang, kopplingar och mycket mer…