Smörjolja

Sikama samarbetar sedan många år med Kracht GmbH i Tyskland. Kracht är inriktade på tillverkning av högkvalitativa produkter för hantering av smörjoljor. Produkterna av de olika produktgrupperna - pumpar, motorer, ventiler och flödesmätare tillverkas med mycket hög precision med hjälp av de bästa verktygsmaskinerna. Inom alla produktgrupper går det att få många modeller ATEX-klassade för installation i explosions- och/eller brandfarliga miljöer.