Hydraulik & Smörjolja

Sikama samarbetar sedan många år med Kracht GmbH i Tyskland. Kracht är inriktade på tillverkning av högkvalitativa produkter för hantering av oljor - framförallt hydrauloljor och smörjoljor. 

Sikama förser svensk industrin med pumpar, flödesmätare, slang, kopplingar och mycket mer…