Badger Ovalhjulsmätare IOG - Kompakta och hög mätnoggrannhet!

Badger Meter Ovalhjulsmätare IOG är positiva deplacementmätare och finns i flera materialutföranden som Aluminium, Syrafast stål och PVDF. Mätning av smörjoljor, tryckfärg, kemikalier, petroleumprodukter, lösningsmedel, livsmedel m fl.

  • Badger Meter Ovalhjulsmätare IOG har kompakt utförande
  • Lågt tryckfall över mätaren
  • Flexibelt montage, både vågrätt och lodrätt
  • Kan förses med elektronik för lokal avläsning, totalräkneverk, pulsutgång, mA-utsignal
  • Finns i hygieniskt utförande (livsmedelsutförande)
  • Finns i ATEX-utförande
Tekniska data
Material hus:Aluminium
Syrafast stål
PVDF
Material O-ringar:Viton® (standard), EPDM, Aslaf, Kalrez (option)
Storlek:¼"...3"
Flöde:0,04...700 l/min >5,0 mPas
Mätnoggrannhet:±0,5 % >5,0 mPas
±1,5 % <5,0 mPas
Repeternoggrannhet:±0,03 %
Arbetstryck:max 210 bar
Temperatur media:-30...80 °C (PPS/LCP)
-30...120 °C (SS)
Viskositet:1...1 000 mPas (standard)
<500 000 mPas (option)
Anslutning:Inv BSP-gänga (standard)
DIN-fläns PN 16, TC-koppling (option)
Elektronik:ILR 740, ILR 700, ILR701, ILR 750
Skyddsklass:IP 67

Funktionsprincip

Vätskan kommer in genom inloppet och passerar genom mätkammaren. Inne i mätkammaren tvingar den de interna kugghjulen att rotera innan vätskan passerar ut genom utloppet. För varje varv kugghjulen roterar passerar en bestämd volym genom mätaren. I varje ände av kugghjulet
sitter magneter. I elektroniken ovanför kugghjulen registrerar en reedswitch rotationen. Pulserna som reedswitchen skapar registreras av en mikroprocessor. Med hjälp av dessa pulser kan flöde eller flödeshastighet beräknas och presenteras på en display.

Användningsområde

Badger Ovalhjulsmätare IOG är av typen deplacementmätare. Mätarens konstruktion lämpar sig väl för högviskösa vätskor. Mätnoggrannheten är bättre vid högre viskositet, men mätarna klarar även tunnflytande vätskor med god mätnoggrannhet.

Hydraul- och smörjoljor går lika bra att mäta som bensin, diesel och lösningsmedel.

Mätarna tillverkas av Aluminium, Syrafast stål och PVDF (Kynar). Badgers Ovalhjusmätare IOG passar för ett stort antal applikation.

Aluminium lämpar sig för petroleumbaserade produkter medan syrafast stål och PVDF används i applikationer för vatten och olika typer av kemikalier.