Avloppsreningsverk

Sikama har ett mycket brett produktprogram vilket gör att vi kan välja den utrustning som bäst passar för er process och era unika applikationer. I Sikamas produktprogram finns pumpar för slam och kemikalier, flödesmätare för slam, vatten, kemikalier och luft/metangas, samt filter för partikelrening av vatten till t ex
värmeväxlare för att tillvarata processens överskottsvärme. Sikama har även ett stort produktprogram av reservdelar till de flesta på marknaden förekommande pumpmodeller.

Sikama kan även erbjuda service och kalibrering av pumpar, flödesmätare och filter, i egen verkstad eller på plats ute hos er.