Säkerhetsventiler/Överströmningsventiler

Finns det risk att en pump går mot stängd ventil används en tryckbegränsningsventil, även kallad överströmningsventil, som öppnar vid ett förinställt tryck och leder vätskan tillbaks till tanken via en returledning.
Kracht tillverkar tryckbegränsningsventiler för montage i rörledningen eller direkt monterade på pumpen. De finns i olika modeller, direktverkande eller pilotstyrda, beroende på system- och öppningstryck.

 

Överströmmningsventil SPV/SPVF

Direktverkande lågtrycksventil

Överströmmningsventil HV/HVF

Pilotstyrd högtrycksventil

Överströmmningsventil DBD

Direktverkande högtrycksventil i patronutförande