Bollfilter - Boll & Kirch Filterbau GmbH

Bollfilter arbetar enbart med utveckling och tillverkning av filtersystem för vätskor och gaser.

  • Bollfilter är en globalt verkande filtertillverkare och världsmarknadsledande inom filtreringsteknik för fartygs- och motorinstallation

  • Boll & Kirch är certifierat enligt DIN ISO 9001 + ISO 14001 + OHSAS 18001 och specialister inom filtrering av vätskor och gaser

  • Användningsområdena för Bollfilter är många och omfattar olika industriella branscher

  • Tillämpningsoptimerade automat-, dubbel- och enkelfilter är resultat av mer än 80 års forskning och utveckling och motsvarar tekniska krav som gäller i hela världen

Visa mer info

Ladda ned