Slangar

  • Sikama monterar, provtrycker, katalogiserar, servar och utfärdar certifikat för monterade slangar
  • För att säkerställa att slangar inte går sönder efter en tids användning är det viktigt att välja rätt slang för en specifik vätska
  • Det mycket viktigt att kopplingar som ansluts till slangen är anpassade till mediet som flyter igenom slangen
  • Många års erfarenhet av slangmontage hos Sikama och fortlöpande kontroll av slangarna minskar risken för slangbrott och läckage
Visa mer info