Bollfilter Automatfilter

Helautomatisk filtrering
BOLL & KIRCH Automatiska filter ger ett produktionssystem helt utan avbrott eller driftsstörningar, och säkerställer en lång livslängd på utrustningen som ska skyddas. De passar därför särskilt bra i anläggningar som ska drivas helautomatiskt utan personal och sänker driftskostnaderna avsevärt.

Så här fungerar det självrensande automatiska filtret:

  • Filtreringsstadiet – Mediet strömmar genom filterelementet antingen från in- till utsidan eller från ut- till insidan. Smutspartiklarna stoppas av filterelementet. Det renade mediet fortsätter till filterutloppet.
  • När differenstrycket når ett visst värde, ger differenstrycksindikatorn signal till kontrollenheten som då startar den automatiskt backspolningen.
  • Backspolningen – Smutspartiklarna spolas ut ur filtret via ett smutsutlopp (antingen med eget medium, externt medium med eller utan assistans av tryckluft.