Filtrering vatten

Effektiv vattenbehandling är oumbärlig för att hålla miljön ren, för dricksvatten eller för pålitlig drift av industrianläggningar, som uppfyller de högsta kraven och är ekonomiska.

Med effektivt avlägsnande av partiklar i processvatten, servicevatten eller kylvatten, förhindras skador på maskiner och system. Speciellt när flod och havsvatten används, kan bakterier, alger och skaldjur förekomma i vattenkretsen som kan leda till allvarliga fel i maskiner och system, t.ex. tryckförlust eller blockering av munstycken eller ventiler. Detta kan förebyggas genom användning av effektiva industriella vattenfilter.

Vilket vattenfilter som är lämpligt beror bland annat på temperatur, driftstrycket, flödesvolymen och den önskade filtreringsgraden. Beroende på systemet kan filtrering utföras på sug- eller tryckledningen.