Filtrering olja, bränsle, skärvätska

Filter från BOLLFILTER hjälper tillverkare av maskiner och system, effektivit och ekonomiskt att skydda sina dyra maskiner från skador på grund av kontaminering. Vidare minimerar effektiva filterlösningar investerings-, drift- och underhållskostnaderna.

BOLL & KIRCH tillverkar oljefilter för industrin med kundanpassade specifikationer och för många tillämpningsområden. Beroende på kraven på filtreringsprestanda, flödesvolym och tillgängligt tryck, används automatiska filter med backspolning, dubbel- eller enkelfilter.