Filtrering luft, gas

Alla BOLLFILTER gasfilter kännetecknas av maximal precision, tillförlitlighet och säkerhet.

BOLLFILTER gasfilter möjliggör en effektiv filtrering och hjälper till att uppfylla kraven på ren och torr gas. Detta innefattar borttagande av partikelkontaminering, separation av fukt från gas eller en kombination av båda.