LC Rotormätare

Liquid Controls (LC) flödesmätare i M™-serien är av typen deplacementmätare, även kallade Rotormätare. Kvalitet och mycket hög mätnoggrannhet är några av de faktorer som gjort dessa unika mätare kända över hela världen.

Materialklass Mätmedia
1 Petroleumprodukter såsom bensin, diesel, HVO, olja, fotogen,
  etylenglykol, propylenglykol, motorolja FPM (Viton®) tätningar
2 Flygbränslen, flygfotogen, Petrolemprodukter med FPM (Viton®) tätningar
16 Lösningsmedel, t ex metanol, etanol, toluen, xylen, nafta,
  aceton, MEK, MIBK, alkoholer
Visa mer info

Ladda ned


Video

Monteringssätt

Monteringssätt LC-Rotormätare

*) Endast montering utan mekaniskt räkneverk