Tankbil

Sikama har ett brett produktprogram för fordon som transporterar - petroleum, kemikalier, lösningsmedel, livsmedel, flytande gas (LPG/LNG).

  • Pumpar – i form av Tryckluftsdrivna Membranpumpar
  • Flödesmätare – LCs välkända gula Rotormätare, Induktiva flödesmätare
  • Petroleumslang – både Kompositslang och Gummislang
  • Kopplingar – Droppfria kopplingar, TW-kopplingar, Kamlock- & Autolok-kopplingar
  • Överfyllnadsskydd med ATEX-godkända förstärkare, för optiska och termiska givare
  • Slangtrummor i olika utföranden och drivningar
  • Gummikompensatorer, Bottenventiler, Flamskydd, Kippventiler