Artikelnr: 792-20110

SikaDel 2.1 Leveransrapporteringssystem

bestående av elektronikenhet och skrivare.
På den 6-siffriga displayen i elektronikenheten
(med bakgrundsbelysning) visas leveransvolym.

När leveransen är avslutad skrivs
- ID nr
- Leveransnummer
- Datum/tid
- Levererad volym
- Ackumulerad total
ut på kvittoskrivaren med knappen "Print".

Mått elektronikenhet: 280x190x130 (BxHxD)
Kvittoskrivare TM-U295 med 1,8 m skrivarkabel
Matningsspänning: 24 VDC ±10 %

Tillkommer:
792-20200 Konfigurering, Test & Dokumentation