Tankningsutrustning för Waxholmsbåtarna

Bakgrund

Waxholms Ångfartygs AB, i dagligt tal kallat Waxholmsbolaget, har trafikerat Stockholms skärgård sedan 1869. 1970 övertog Waxholmsbolaget djurgårdsfärjorna, som trafikerar Stockholms hamn. Bolaget ägs sedan 1967 av Stockholms läns landsting. Sommartid bedrivs skärgårdstrafiken med ca 40 fartyg. För att klara den ökande trafikströmmen var Waxholmsbolaget tvungna att bygga om och modernisera den gamla Strömkajen framför Grand Hotell. Kajen behövde breddas och bränsle- och vattenhanteringen moderniseras.

Lösning

Under hösten 2009 och våren 2010 byggdes därför Strömkajen om och försågs med ny anläggning för hantering av bränsle, färsk- och avloppsvatten för färjorna. Kajen breddades och en ny bränsletank installerades. Via en kulvert i kajen är tanken förbunden med 7 separata tankningsenheter som i stängt läge är utformade som soffor. ”För att säkerställa problemfri bränslepåfyllning valde vi Krachts Kugghjulspumpar KF 5/250 med 5,5 kW elmotorer och Liquid Controls (LC) Rotorflödesmätare M-7B med mekaniska rullräkneverk från Sikama som vi har tidigare erfarenhet av”, berättar projektledare Leif Aréen på Kjell Anderson Contracting AB i Västerås, www.premac.se som var totalentreprenör för drivmedelsanläggningen till Waxholmsbolaget.