Service av Bollfilter i Södertälje

Detta Bollfilter används för filtrering av råvatten. Det har 52 filterstavar med total filterarea på 74 500 cm², max genomströmningsflöde på 2000 m³/h och det filtrerar ned till 150µ partikelstorlek.

  • Service på ett Boll & Kirch automatfilter 6.18 DN500 av syrafast stål
  • Filtret demonterades med hjälp av traverslyft för att få bort locket
  • Filterstavarna gjordes rent med speciallösning och slitna delar byttes ut