Polymerhantering

Sikama har under många år levererat pumpar för polymerlösning som är en del av olika typ av polymerberedarna för avloppreningsverk.

Våra pumpar används i polymerutrustning vid polymerhantering, det vill säga blandning, beredning, upplösning och dosering av polymer.

Polymer används inom avloppreningsver som en flockningskemikalie  för att skilja organiskt material från vatten för att sedan kunna förtjocka och avvattna slammet.