Fyllningssystem isocyanat på Flowcrete

SikaDos 3 Fyllningssystem för säker hantering av isocyanat på Flowcrete Sweden AB

Bakgrund

Flowcrete Sweden AB är ett dotterbolag till Flowcrete Group Ltd - ett engelskt familjeföretag som på 20 år har vuxit från att vara ett lokalt bolag till en av världens ledande tillverkare av fogfria golvsystem. Isocyanat som ingår som härdare i vissa produkter kom tidigare i dunkar från England. När fyllningen skulle starta i Perstorpfabriken blev Flowcrete tvungna att skapa ett så slutet hanteringssystem som möjligt för att uppfylla de miljö- och säkerhetskrav som ställs. Isocyanater är som regel mycket kraftigt allergiframkallande och en del av dem (och deras nedbrytningsprodukter) misstänks också kunna orsaka cancer.

Lösning

En komplett lösning med fyllningsmaskin skulle bli för dyr i förhållande till den relativt låga produktionen som det rör sig om. ”Vi konstruerade därför en egen lösning med vätskehanteringsprodukter från Sikama till en betydligt lägre kostnad”, berättar underhållschef Torsten Torstensson. Lösningen har utvecklats till ett system som idag består av en PLC-baserad styrenhet för fyllningen av isocyanat i dunkar. Isocyanaten pumpas fram till fyllningslinjen med en magnetkopplad Kugghjulspump från Kracht. Två Kugghjulsmätare från samma tillverkare säkerställer att volymen i dunkarna blir korrekt varje gång.