Fosforsyradosering inom bilindustrin

Bakgrund

Inom bilindustrin finns anläggningar för betning av kaross- och motordetaljer inför efterkommande bearbetningssteg. Vid motorfabriker tillverkas motorer för lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och industrimotorer. På ytbehandlingsavdelningen behöver betbadet med olika intervall regenereras med fosforsyra. För att slippa ifrån den manuella doseringen med måttglas önskade företaget automatisera doseringen, dels för att undvika spill men också för att undvika risken för personskador vid hanteringen av den frätande syran. Den sedan tidigare införskaffade Tryckluftsdrivna Membranpumpen från ARO var tänkt att användas för pumpning av fosforsyra i systemet.

Lösning

Fosforsyran levereras i små behållare på 25 liter. För att lösa doseringen levererade SIKAMA ett SikaDos 3 Doseringssystem i specialutförande med två funktioner: 1 dosera rätt förinställd volym till betbadet och 2 övervaka hur mycket fosforsyra som finns kvar i 25 litersdunken. Dosering till betbadet sker genom att ställa in önskad volym på displayen och trycka på start. Pumpen startar och inställd volym pumpas över. Därefter stannar pumpen. När fosforsyran tar slut i 25 litersdunken stoppas doseringen tills dess att dunken bytts ut och återställning gjorts. Därefter återupptas doseringen. Denna lösning säkerställer att systemet aldrig pumpar
luft och upprätthåller därmed hög dosernoggrannhet.