Dyno Nobel valde SikaBlend

Dyno Nobel valde SikaBlend för sin produktion

Bakgrund

Orica Mining hade inte längre möjlighet att köpa vissa produkter som är nödvändiga i deras produktion av sprängmedel. Målet var att bli mer flexibel och oberoende samt få egen kontroll över dessa viktiga delar. Detta gjorde att man tittade på möjligheten att tillverka dessa produkter i egen regi. Viktiga kriterier var att systemet skulle vara tillförlitligt och noggrant. Man ville även ha möjlighet att kunna bygga ut systemet med ytterligare funktioner för att kunna hantera eventuella framtida produkter.

Lösning

För att uppfylla de satta kravkriterierna valde Orica Mining blandningssystemet SikaBlend. Systemet blandar tre olika vätskor enligt specifika blandningsförhållanden till två olika brukslösningar. Systemet säkerställer automatiskt att vald inblandningsprocent uppnås även med variation på huvudflödet. Systemet är utrustat med larm för avvikelse i flöde, inblandningsprocent, tryck, nivå och positioneringsläge av ventiler. Operatören kan direkt på displayen se aktuella data för pågående process. Operatören kan även göra valet från vilken råvarutank produkten ska tas och till vilken färdigblandningstank slutprodukten ska pumpas. SikaBlend är ett
komplett system innehållande pumpar, flödesmätare, mixer, ventiler, vakter och givare samt automationsskåp.